Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Berger, C. Wolfgang Knauer: Duke Ellington. . [Buchbesprechung Nr. 115]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(1), 128-129. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.128
Berger, Christian "Wolfgang Knauer: Duke Ellington. [Buchbesprechung Nr. 115]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.1, , 128-129. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.128
Berger, Christian: Wolfgang Knauer: Duke Ellington, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 1, 128-129, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.128

Format

Wolfgang Knauer: Duke Ellington

[Buchbesprechung Nr. 115]

Berger, Christian

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 1 : pp. 128–129

Additional Information

Article Details

Pricing

Berger, Christian