Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Kowalczuk, I. Franka Maubach / Christina Morina (Hg.): Das 20. Jahrhundert erzählen. . [Buchbesprechung Nr. 151]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 174-177. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.174
Kowalczuk, Ilko-Sascha "Franka Maubach / Christina Morina (Hg.): Das 20. Jahrhundert erzählen. [Buchbesprechung Nr. 151]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 174-177. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.174
Kowalczuk, Ilko-Sascha: Franka Maubach / Christina Morina (Hg.): Das 20. Jahrhundert erzählen, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 174-177, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.174

Format

Franka Maubach / Christina Morina (Hg.): Das 20. Jahrhundert erzählen

[Buchbesprechung Nr. 151]

Kowalczuk, Ilko-Sascha

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 174–177

Additional Information

Article Details

Pricing

Kowalczuk, Ilko-Sascha

Preview