Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Schmidt, J. Armin Müller: Wellenkrieg. . [Buchbesprechung Nr. 216]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 247-248. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.247
Schmidt, Jürgen W. "Armin Müller: Wellenkrieg. [Buchbesprechung Nr. 216]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 247-248. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.247
Schmidt, Jürgen W.: Armin Müller: Wellenkrieg, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 247-248, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.247

Format

Armin Müller: Wellenkrieg

[Buchbesprechung Nr. 216]

Schmidt, Jürgen W.

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 247–248

Additional Information

Article Details

Pricing

Schmidt, Jürgen W.