Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Senghaas, D (2020). Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 68(1), 20-20. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.20a
Senghaas, Dieter (2020). "Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem" Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 68no. 1, 2020 pp. 20-20. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.20a
Senghaas, D (2020). Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem. Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 68 (Issue 1), pp 20-20. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.20a

Format

Stephan Lessenich: Grenzen der Demokratie. Teilhabe als Verteilungsproblem

Buchbesprechung Nr. 10

Senghaas, Dieter

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 68 (2020), Iss. 1 : p. 20

Additional Information

Article Details

Pricing

Senghaas, Dieter

Abstract

No abstract available