Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Koch, G. Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte. . [Buchbesprechung Nr. 55]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(1), 58-58. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.58
Koch, Guntram "Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte. [Buchbesprechung Nr. 55]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.1, , 58-58. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.58
Koch, Guntram: Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 1, 58-58, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.58

Format

Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte

[Buchbesprechung Nr. 55]

Koch, Guntram

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 1 : p. 58

Additional Information

Article Details

Pricing

Koch, Guntram