Menu Expand

Koch, Guntram

Koch, Guntram

Results (1–10 out of 20)

Sort by:
JOURNAL ARTICLE

Ur- und Frühgeschichte, Alte Geschichte

[Buchbesprechungen Nr. 425–432]

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 65 (2017), Iss. 4–6 : pp. 414–421

JOURNAL ARTICLE

Mittelalter

[Buchbesprechungen Nr. 433–438]

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 65 (2017), Iss. 4–6 : pp. 422–427

JOURNAL ARTICLE

Geschlechtergeschichte

[Buchbesprechungen Nr. 552–553]

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 65 (2017), Iss. 4–6 : pp. 557–558

JOURNAL ARTICLE

Josiah Ober: Das antike Griechenland. Eine neue Geschichte

[Buchbesprechung Nr. 55]

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 1 : p. 58

JOURNAL ARTICLE

Volker Kästner / Huberta Heres: Der Pergamonaltar

Buchbesprechung Nr. 292

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 67 (2019), Iss. 3 : pp. 345–346