Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Grünert, E. Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt. . [Buchbesprechung Nr. 201]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 231-232. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.231b
Grünert, Eberhard "Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt. [Buchbesprechung Nr. 201]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 231-232. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.231b
Grünert, Eberhard: Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 231-232, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.231b

Format

Klaus-Jürgen Bremm: Preußen bewegt die Welt

[Buchbesprechung Nr. 201]

Grünert, Eberhard

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 231–232

Additional Information

Article Details

Pricing

Grünert, Eberhard